Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. De websitegegevens worden opgeslagen door De Lawei en Orkater. Persoonsgegevens blijven in beheer van De Lawei.

Als we in ons verdere contact met jou gebruik maken van jouw persoonsgegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we weten welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat jouw rechten zijn.

welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Je kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

● voorstelling (theater)

● nieuwsbrief

● arrangementen

● speciale randactiviteiten

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kunt denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wil je een volledig overzicht van jouw gegevens dan kun je een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties (business club) en pers.

wat doen we met jouw gegevens?
Wij verwerken alleen die gegevens van jou die nodig zijn om:

● een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een voorstelling);

● de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. service-mails m.b.t. tot de voorstelling);

● je te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op jouw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen;

● We bieden je gegevens aan bij Natuurmonumenten, op het moment dat je hebt aangegeven lid te willen worden van deze organisatie.

● je in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Ook plaatsen derde partijen tracking cookies om jou gepersonaliseerde advertenties te tonen buiten onze website. Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);

● marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;

● om te voldoen aan de op de Schouwburg De Lawei rustende wet- en regelgeving;

hoe kan ik me afmelden voor de informatie e-mails?
De informatie over diensten of producten willen wij je alleen aanbieden als jij daar prijs op stelt. Wij vragen je daarom jouw toestemming bij het aanmaken van een account. Je kunt je ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder onze e-mails, via jouw account en via een e-mail aan [email protected] of [email protected]

bestaat er een klantprofiel van mij?

Wij kunnen de door jou aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan jou te kunnen aanbieden. Dit doen wij als volgt:

● Wanneer je een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijv. jouw leeftijd, geslacht, postcode, soort voorstelling, gekochte kaarten, bestede bedrag en de online gebruiksinformatie van jouw websitebezoek.

Wanneer je hiertegen bezwaar hebt, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

wordt mijn klantprofiel verrijkt?
Wij kunnen de door jou aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan je te kunnen aanbieden. Dit doen wij als volgt:

● Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van jou hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Wanneer je bezwaar hiertegen hebt, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

● Als je gedurende 5 jaar geen ticket bij ons hebt gekocht of anderszins een product of dienst van ons hebt afgenomen. Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij jouw gegevens tot het moment dat je hiervoor afmeldt.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?  
Wij delen jouw gegevens in principe niet met derden behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat het moet. Indien gegevens door derden worden verwerkt (bijv. voor het versturen van de seizoensbrochure), worden altijd verwerkers- danwel samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen houden.

Binnen de website bestaat de mogelijkheid lid te worden van Natuurmonumenten. Mocht u aangeven lid te willen worden van Natuurmonumenten, geeft u daarmee ook toestemming om uw persoonsgegevens met hen te delen.

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren je de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

wat zijn mijn rechten?
Je hebt het recht om ons te vragen om jou inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, of als je jezelf wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt een dergelijke vraag of verzoek richten aan [email protected]

kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren je daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens
Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1
9203 KL Drachten
[email protected]wei.nl
0512 33 50 50

deze inhoud is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2021

Bij vragen over de kaartverkoop kun je contact opnemen via dit e-mailadres: [email protected] of bellen met 0512 33 50 50

Volg Het verdriet van de Zuiderzee via: